ปฏิทินกิจกรรม
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
70016
 • กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ผู้สูงวัย
 • กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ผู้สูงวัย
69650
 • กิจกรรมธรรมะสำหรับเด็กและเยาวชน
 • กิจกรรมธรรมะสำหรับเด็กและเยาวชน
70018
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพคน ๓ วัยในชุมชน
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพคน ๓ วัยในชุมชน ครั้งที่ 1
71978
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพคน ๓ วัยในชุมชน
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพคน ๓ วัยในชุมชน ครั้งที่ 2
70191
 • โครงการสานสายใยเพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖
70207
 • โครงการพัฒนากระบวนการคิดเด็กและเยาวชนตำบลธาตุทอง
 • โครงการพัฒนากระบวนการคิดคน ๓ วัยในชุมชน ด้านคณิตศาสตร์ผ่านเกม A-MATH ครั้งที่ ๑
70218
 • โครงการพัฒนากระบวนการคิดเด็กและเยาวชนตำบลธาตุทอง
 • โครงการพัฒนากระบวนการคิดคน 3 วัย ในชุมชนด้านไอที ครั้งที่ 1
72776
 • โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างสายใยรักสถาบัน เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ
 • โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างสายใยรักสถาบัน เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ
70256
 • กิจกรรมร้อยดวงใจถวายพระพรชัยพ่อของแผ่นดิน ปี2556
 • กิจกรรมร้อยดวงใจถวายพระพรชัยพ่อของแผ่นดิน ปี2556
70017
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์วันปีใหม่ ปี๒๕๕๗
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์วันเด็กและวันปีใหม่ ปี2557
41357
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *การประกวดสุดยอดคุณแม่และการอบรมเรื่องสุขภาพแม่และเด็ก
44970
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
52784
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
36774
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
37166
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
37877
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
38219
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
38781
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
40215
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
40216
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมตำบลนมแม่
40219
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)
40765
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
41351
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
 • บริการสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม/ฝึกอาชีพ *ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลธาตุทอง
39534
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
40214
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
40751
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
41349
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
44968
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
52783
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
35679
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
36773
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
37165
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
37876
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
38218
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
38909
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
 • บริการห้องคอมพิวเตอร์
38216
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
38905
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
40195
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
40747
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
41347
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
44966
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
36770
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
 • เครื่องเล่นเด็ก
37170
 • บริการเครื่องเล่นเด็ก
 • เครื่องเล่นเด็ก
44951
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๘ กิจกรรม A-MATH เกมพัฒนาและเสริมทักษะการเรียนด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๖
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๘ กิจกรรม A-MATH เกมพัฒนาและเสริมทักษะการเรียนด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๖
44949
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๗ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๗ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
44942
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๙ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการทำของเล่นสำหรับเด็ก ๐-๖ ปี
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๙ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการทำของเล่นสำหรับเด็ก ๐-๖ ปี
44940
 • กิจกรรมทางสังคม ครั้งที่ ๕ กิจกรรมคน ๓ วัย ร่วมใจถวายพระพรชัยแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๖
 • กิจกรรมทางสังคม ครั้งที่ ๕ กิจกรรมคน ๓ วัย ร่วมใจถวายพระพรชัย แม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๖
41335
 • โครงการ ศูนย์ ๓ วัย ฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๖
 • โครงการ ศูนย์ ๓ วัย ฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๖
41327
 • กิจกรรมทางสังคม ครั้งที่ ๔ กิจกรรมคน ๓ วัย ร่วมใจถวายเทียนพรรษา ๕ วัด ปี ๒๕๕๖
 • กิจกรรมทางสังคม ครั้งที่ ๔ กิจกรรมคน ๓ วัย ร่วมใจถวายเทียนพรรษา ๕ วัด ปี ๒๕๕๖
41312
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงวัยสู่เด็กและเยาวชน
 • โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงวัยสู่เด็กและเยาวชน
41292
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๘ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในเด็ก
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๘ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในเด็ก
41253
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๑๒ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กวัย ๐-๖ ปี
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๑๒ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กวัย ๐-๖ ปี
41252
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๖ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๖ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
41250
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๕ กิจกรรม A-MATH เกมพัฒนาและเสริมทักษะการเรียนด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๕
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๕ กิจกรรม A-MATH เกมพัฒนาและเสริมทักษะการเรียนด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๕
40757
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้กีฬากราวด์กอล์ฟและเกทบอล ประจำปี ๒๕๕๖ ภาคกลาง รุ่นที่ ๒
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้กีฬากราวด์กอล์ฟและเกทบอล ประจำปี ๒๕๕๖ ภาคกลาง รุ่นที่ ๒
40744
 • กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ ครั้งที่ ๖ กิจกรรมวิถีไทยในการเตรียมพร้อมก่อนครองคู่สอนการทำพวงมาลัยบ่าวสาว
 • กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ ครั้งที่ ๖ กิจกรรมวิถีไทยในการเตรียมพร้อมก่อนครองคู่สอนการทำพวงมาลัยบ่าวสาว
40743
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๑๔ กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๖
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๑๔ กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๖
40738
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๑๓ กิจกรรมภูมิปัญญาผู้สูงวัยในชุมชนตำบลธาตุทอง
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๑๓ กิจกรรมภูมิปัญญาผู้สูงวัยในชุมชนตำบลธาตุทอง
40736
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๗ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเล่า อ่าน เล่น กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ๐-๖ ปี
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๗ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเล่า อ่าน เล่น กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ๐-๖ ปี
40727
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๑๑ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงวัยในครอบครัวและชุมชน
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๑๑ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงวัยในครอบครัวและชุมชน
40718
 • กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ ครั้งที่ ๕ กิจกรรมวัยคิดส์วัยใสใส่ใจเรื่องเพศและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น รุ่นที่ ๒
 • กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ ครั้งที่ ๕ กิจกรรมวัยคิดส์วัยใสใส่ใจเรื่องเพศและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น รุ่นที่ ๒
40716
 • กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ ครั้งที่ ๔ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเมื่อภัยมาถึง
 • กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ ครั้งที่ ๔ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเมื่อภัยมาถึง
40524
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๔ กิจกรรม A-MATH เกมพัฒนาและเสริมทักษะการเรียนด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๔
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๔ กิจกรรม A-MATH เกมพัฒนาและเสริมทักษะการเรียนด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๔
40523
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๓ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๓ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
40227
 • กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ ครั้งที่ ๓ กิจกรรมกฎหมายน่ารู้ ครองคู่ ครองเรือน
 • กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ ครั้งที่ ๓ กิจกรรมกฎหมายน่ารู้ ครองคู่ ครองเรือน
40225
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๑๑ การฝึกอบรมให้ความรู้สุขภาพผู้สูงวัยเรื่องศิลปะบำบัดสำหรับผู้สูงวัย
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๑๑ การฝึกอบรมให้ความรู้สุขภาพผู้สูงวัยเรื่องศิลปะบำบัดสำหรับผู้สูงวัย
36772
 • บริการเครื่องออกกำลังกาย
 • บริการเครื่องออกกำลังกาย
38906
 • บริการเครื่องออกกำลังกาย
 • บริการเครื่องออกกำลังกาย
39533
 • บริการเครื่องออกกำลังกาย
 • บริการเครื่องออกกำลังกาย
40213
 • บริการเครื่องออกกำลังกาย
 • บริการเครื่องออกกำลังกาย
40113
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๖ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอาหารถูกหลักลูกรักแข็งแรง
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๖ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอาหารถูกหลักลูกรักแข็งแรง
40063
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๒ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๒ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
40062
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๑๒ กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๕
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๑๒ กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๕
40003
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๙ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายน่ารู้และสวัสดิการชุมชน
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๙ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายน่ารู้และสวัสดิการชุมชน
39532
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๙ กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ศึกษาวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๙ กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ศึกษาวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
39433
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๑ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนด้านงานประดิษฐ์ เย็บปักถักร้อย
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๑ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนด้านงานประดิษฐ์เย็บปักถักร้อย
39432
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๙ กิจกรรมสนุกคิดส์กับไอทีและเสริมทักษะการเรียนสำหรับเด็กและเยาวชน
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๙ กิจกรรมสนุกคิดส์กับไอทีและเสริมทักษะการเรียนสำหรับเด็กและเยาวชน
39431
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๐ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนด้านเสริมสวยสตรี
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑๐ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนด้านเสริมสวยสตรี
39426
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๑๐ กิจกรรมคน ๓ วัยร่วมใจตอบแทนคุณผู้สูงวัยในชุมชนเนื่องในวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๑๐ กิจกรรมคน ๓ วัยร่วมใจตอบแทนคุณผู้สูงวัยในชุมชนเนื่องในวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์
39402
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๕ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กอายุ ๐-๖ ปี
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๕ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กอายุ ๐-๖ ปี
39384
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๙ กิจกรรมสานสายใยใจถึงใจเพื่อนผู้สูงวัย
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๙ กิจกรรมสานสายใยใจถึงใจเพื่อนผู้สูงวัย
39356
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๘ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรไทยในชุมชน
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๘ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรไทยในชุมชน
38780
 • กิจกรรมผู้สูงวัย สานใยรัก ครั้งที่ ๘ การฝึกอบรมให้ความรู้สุขภาพผู้สูงวัยเรื่องสุขภาพจิตในผู้สูงวัย
 • กิจกรรมผู้สูงวัย สานใยรัก ครั้งที่ ๘ การฝึกอบรมให้ความรู้สุขภาพผู้สูงวัยเรื่องสุขภาพจิตในผู้สูงวัย
38777
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๗ กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๔
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๗ กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๔
38213
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๖ การฝึกอบรมให้ความรู้สุขภาพผู้สูงวัยเรื่องโรคไขข้อกระดูก
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๖ การฝึกอบรมให้ความรู้สุขภาพผู้สูงวัยเรื่องโรคไขข้อกระดูก
38208
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๕ กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๓
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๕ กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๓
37784
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๔ การฝึกอบรมให้ความรู้สุขภาพผู้สูงวัยเรื่องโรคความจำเสื่อม
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๔ การฝึกอบรมให้ความรู้สุขภาพผู้สูงวัยเรื่องโรคความจำเสื่อม
37721
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๓ กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๒
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๓ กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๒
37159
 • กิจกรรมผู้สุงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๒ การฝึกอบรมให้ความรู้สุขภาพผู้สูงวัยเรื่องโรคตาและช่องปาก
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๒ การฝึกอบรมให้ความรู้สุขภาพผู้สูงวัยเรื่องโรคตาและช่องปาก
37157
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๑ กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๑
 • กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก ครั้งที่ ๑ กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๑
38776
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๗ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในครอบครัวและชุมชน
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๗ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในครอบครัวและชุมชน
38774
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๕ กิจกรรมกีฬาคน ๓ วัยต้านภัยยาเสพติด
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๕ กิจกรรมกีฬาคน ๓ วัยต้านภัยยาเสพติด
38207
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๔ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังโรคระบาดในชุมชน
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๔ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังโรคระบาดในชุมชน
37785
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๓ กิจกรรมครอบครัวไทยใส่ใจเรื่องการออม
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๓ กิจกรรมครอบครัวไทยใส่ใจเรื่องการออม
37683
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๒ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมในครอบครัวและชุมชน
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๒ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมในครอบครัวและชุมชน
37123
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๑ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องครอบครัวไทยร่วมใจป้องกันและเฝ้าระวังการถูกล่อลวงในเด็กและสตรี
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ ครั้งที่ ๑ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องครอบครัวไทยร่วมใจป้องกันและเฝ้าระวังการถูกล่อลวงในเด็กและสตรี
38770
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๘ กิจกรรมธรรมะสำหรับเด็กและมารยาทไทยที่ไม่ควรลืม
 • จัดกิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๘ กิจกรรมธรรมะสำหรับเด็กและมารยาทไทยที่ไม่ควรลืม
38768
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๗ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๗ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
38202
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๖ กิจกรรม A-MATH เกมพัฒนาและเสริมทักษะการเรียนด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๓
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๖ กิจกรรม A-MATH เกมพัฒนาและเสริมทักษะการเรียนด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๓
38201
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๕ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๕ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
37682
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๔ กิจกรรม A-MATH เกมพัฒนาและเสริมทักษะการเรียนด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๒
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๔ กิจกรรม A-MATH เกมพัฒนาและเสริมทักษะการเรียนด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๒
37681
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๓ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๓ กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
37122
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๒ กิจกรรม A-MATH เกมพัฒนาและเสริมทักษะการเรียนด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๒ กิจกรรม A-MATH เกมพัฒนาและเสริมทักษะการเรียนด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑
37120
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องเกษตรน่ารู้ หนูทำได้
 • กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย ครั้งที่ ๑ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องเกษตรน่ารู้ หนูทำได้
38209
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๓ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรไทยเร่งน้ำนมอยู่ไฟหลังคลอดภูมิปัญญาไทยที่ไม่ควรลืม
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๓ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรไทยเร่งน้ำนมอยู่ไฟหลังคลอดภูมิปัญญาไทยที่ไม่ควรลืม
37689
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๒ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องหน้าต่างแห่งโอกาสพัฒนาการดีดีเริ่มที่พ่อแม่
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๒ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องหน้าต่างแห่งโอกาสพัฒนาการดีดีเริ่มที่พ่อแม่
37125
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๑ การอบรมให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมในการมีบุตร
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ ครั้งที่ ๑ การอบรมให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมในการมีบุตร
38214
 • กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ ครั้งที่ ๒ กิจกรรมวิถีไทยในการเตรียมพร้อมก่อนครองคู่เรื่องการบวชเรียนก่อนครองคู่
 • กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ ครั้งที่ ๒ กิจกรรมวิถีไทยในการเตรียมพร้อมก่อนครองคู่เรื่องการบวชเรียนก่อนครองคู่
38212
 • กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ ครั้งที่ ๑ กิจกรรมวัยคิดส์วัยใสใส่ใจเรื่องเพศและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
 • กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ ครั้งที่ ๑ กิจกรรมวัยคิดส์วัยใสใส่ใจเรื่องเพศและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
36421
 • กิจกรรมทางสังคมครั้งที่ ๑ กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ปี๒๕๕๖ สอนการทำกระทงจากใบตอง
 • กิจกรรมทางสังคมครั้งที่ ๑ กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ปี๒๕๕๖ สอนทำกระทงจากใบตอง
33667
 • กิจกรรมชุมชนครอบครัวเสริมกายใจร่วมแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและห่างไกลยาเสพติด
 • กิจกรรมชุมชนครอบครัวเสริมกายใจร่วมแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและห่างไกลยาเสพติด
33666
 • กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓
 • กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓
33476
 • กิจกรรมผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลานด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ ๓
 • กิจกรรมผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลานด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ ๓
33627
 • กิจกรรมสานสัมพันสานสายใยเพื่อนผู้สูงวัย ครั้งที่ ๘
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์สานสายใยเพื่อนผู้สูงวัย ครั้งที่ ๘
33318
 • ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกายใจผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๒ (เรื่องผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลานร่วมใจเฝ้าระวังและต้านภัยยาเสพย์ติดในครอบครัวและชุมชน)
 • ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกายใจผู้สูงวัยในชุมชน ครั้งที่ ๒ (เรื่องผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลานร่วมใจเฝ้าระวังและต้านภัยยาเสพย์ติดในครอบครัวและชุมชน)
33324
 • กิจกรรมผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลานด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒
 • กิจกรรมผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลานด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒
33316
 • กิจกรรมรวมพลังคน ๓ วัย ร่วมใจถวายพระพรชัยแม่ของแผ่นดินปี ๒๕๕๕
 • กิจกรรมรวมพลังคน ๓ วัย ร่วมใจถวายพระพรชัยแม่ของแผ่นดินปี ๒๕๕๕
32416
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์สานสายใยเพื่อนผู้สูงวัย ครั้งที่ ๑ ปี๒๕๕๕
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์สานสายใยเพื่อนผู้สูงวัย ครั้งที่ ๑ ปี๒๕๕๕
27644
 • กิจกรรมวัยคิดส์ วัยใส ใส่ใจตนเอง
 • กิจกรรมวัยคิดส์ วัยใส ใส่ใจตนเอง

 • ข่าวประกาศ & ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวกิจกรรม

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างสายใยรักสถาบัน เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างสายใยรักสถาบัน เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ

โครงการส่งเสริมสุขภาพคน ๓ วัยในชุมชน
โครงการส่งเสริมสุขภาพคน ๓ วัยในชุมชน ครั้งที่ 2

กิจกรรมร้อยดวงใจถวายพระพรชัยพ่อของแผ่นดิน ปี2556
กิจกรรมร้อยดวงใจถวายพระพรชัยพ่อของแผ่นดิน ปี2556

โครงการพัฒนากระบวนการคิดเด็กและเยาวชนตำบลธาตุทอง
โครงการพัฒนากระบวนการคิดคน 3 วัย ในชุมชนด้านไอที ครั้งที่ 1

โครงการพัฒนากระบวนการคิดเด็กและเยาวชนตำบลธาตุทอง
โครงการพัฒนากระบวนการคิดคน ๓ วัยในชุมชน ด้านคณิตศาสตร์ผ่านเกม A-MATH ครั้งที่ ๑


แสดงทั้งหมด >>

จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖

จดหมายข่าว

 

btn saiyairak_01

btn saiyairak_02

callcenter

สมาชิก : 3
Content : 96
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 9373
  เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

map s

Contact Info

Call
0-3816-5223

ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวธาตุทอง
เลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
โทรศัพท์ 0-3816-5223
โทรสาร 0-3816-5223
Email: thatthong.tgc@familylove.go.th